Dịch thuật Báo cáo tài chính: theo chuẩn mực kế toán IAS/IFRS/VAS

Contents

Thế giới kinh doanh ngày nay đang dần mở rộng biên giới, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào guồng quay toàn cầu sôi động. Để bắt kịp xu hướng này, việc dịch thuật báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế như IFRS/VFRS là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với những doanh nghiệp đang ấp ủ kế hoạch IPO.

Hiểu về chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt Nam

Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IAS/IFRS)

IAS (International Accounting Standards) là chuẩn mực kế toán quốc tế ban đầu được phát triển bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC) từ năm 1973 đến 2000. Sau đó, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) tiếp tục phát triển các chuẩn mực mới, được gọi là IFRS (International Financial Reporting Standards), từ năm 2001 trở đi.

Mục đích: Đồng bộ hóa việc lập và trình bày báo cáo tài chính trên toàn cầu, tăng cường tính minh bạch và so sánh được giữa các báo cáo tài chính quốc tế.

Ứng dụng: Được áp dụng rộng rãi trên thế giới, bắt buộc ở nhiều quốc gia và được chấp nhận tại các thị trường tài chính lớn.

Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam (VAS)

VAS (Vietnamese Accounting Standards) được phát triển dựa trên IAS/IFRS nhưng đã được điều chỉnh để phản ánh điều kiện kinh tế – xã hội và yêu cầu pháp lý tại Việt Nam.

Mục đích: Tạo ra một hệ thống quản lý tài chính minh bạch, đáng tin cậy cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam, đồng thời phản ánh đúng và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ứng dụng: Bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam, trừ khi doanh nghiệp đó chọn áp dụng IFRS.

Dịch thuật Báo Cáo Tài Chính: minh bạch hóa tài chính để thành công

Trong thế giới của kế toán, thông tin chính xác là cơ sở của mọi quyết định đầu tư, như Warren Buffett từng nói. Dịch thuật báo cáo tài chính chính xác theo các chuẩn mực kế toán là bước không thể thiếu trong quá trình này.

Dịch thuật báo cáo tài chính là dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, đảm bảo rằng tất cả các thuật ngữ tài chính, cụm từ kế toán, và thông tin quan trọng khác được bảo toàn một cách chính xác và rõ ràng. Dịch vụ này thường được yêu cầu bởi các công ty hoạt động quốc tế, các công ty muốn niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch nước ngoài, hoặc bất kỳ tổ chức nào cần trình bày thông tin tài chính của mình cho các bên liên quan nói ngôn ngữ khác.

dich-thuat-bao-cao-tai-chinh

Dịch thuật báo cáo tài chính là thế mạnh của chúng tôi

Dịch thuật báo cáo tài chính không chỉ là quá trình chuyển ngữ thông tin từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, mà còn là một yếu tố quan trọng để minh bạch hóa tài chính, tạo dựng niềm tin và thành công trong kinh doanh quốc tế. Sự minh bạch và chính xác trong thông tin tài chính là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, quản lý rủi ro và duy trì mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan. Dưới đây là các lý do tại sao dịch thuật báo cáo tài chính là chìa khóa để minh bạch hóa tài chính và thành công:

Tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư quốc tế

Nhà đầu tư quốc tế thường tìm kiếm thông tin chính xác và dễ hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Báo cáo tài chính được dịch một cách chính xác giúp họ hiểu rõ về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp, từ đó tạo dựng niềm tin và quyết định đầu tư.

Tuân thủ quy định pháp lý quốc tế

Nhiều quốc gia và khu vực yêu cầu báo cáo tài chính được trình bày bằng ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ thương mại quốc tế như tiếng anh. Dịch thuật báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý và tăng cường uy tín.

Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Thông tin tài chính minh bạch và dễ hiểu giúp các bên liên quan như cổ đông, đối tác và khách hàng có cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động kinh doanh. Điều này không chỉ cải thiện mối quan hệ với họ mà còn nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Hỗ trợ quá trình huy động vốn và mở rộng thị trường

Báo cáo tài chính dịch thuật một cách chính xác và chuyên nghiệp có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư quốc tế và mở rộng ra thị trường toàn cầu. Điều này giúp tăng cơ hội phát triển và thành công cho doanh nghiệp.

Duy trì sự tuân thủ và đồng bộ trong tập đoàn đa quốc gia

Đối với các tập đoàn đa quốc gia, việc duy trì sự tuân thủ và đồng bộ trong báo cáo tài chính giữa các quốc gia là rất quan trọng. Dịch thuật chính xác đảm bảo rằng tất cả các bộ phận và công ty con trên toàn thế giới đều tuân thủ cùng một chuẩn mực và cung cấp thông tin tài chính đồng nhất.

Dịch thuật báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc minh bạch hóa thông tin tài chính, là cầu nối giữa doanh nghiệp và các bên liên quan quốc tế, từ đó tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sự thành công trong kinh doanh quốc tế. Xem thêm dịch thuật văn bản hành chính

Dịch thuật Báo cáo tài chính bao gồm những nội dung gì?

Các nội dung thường thấy trong báo cáo tài chính và cần được dịch bao gồm:

Dịch thuật Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)

Bảng này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài sản, nợ phải trả, và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể.

Dịch thuật Báo cáo kết quả kinh doanh (Income statement)

Báo cáo này mô tả doanh thu, chi phí, và lợi nhuận hoặc lỗ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Dịch thuật Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement)

Đây là báo cáo theo dõi dòng tiền vào ra trong công ty, phân loại thành hoạt động kinh doanh, đầu tư, và tài chính.

Dịch thuật Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements)

Cung cấp thông tin chi tiết và giải thích về các số liệu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm các chính sách kế toán áp dụng, thông tin về các khoản đầu tư, và cam kết tài chính khác.

Dịch thuật Báo cáo của ban quản lý (Management’s discussion and analysis – MD&A)

Phần này thường bao gồm sự phân tích và nhận định của ban quản lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động, và triển vọng tương lai của công ty.

Dịch thuật Báo cáo kiểm toán (Auditor’s report)

Báo cáo này được soạn thảo bởi kiểm toán viên độc lập, nhận xét về độ tin cậy và chính xác của báo cáo tài chính.

Bảng định kỳ và thông tin bổ sung

Bao gồm các bảng định kỳ, tóm tắt, và thông tin bổ sung không thuộc phần chính của báo cáo tài chính nhưng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty.

4 Nguyên tắc cốt lõi khi dịch thuật báo cáo tài chính

Dịch thuật báo cáo tài chính là một nhiệm vụ quan trọng và tinh tế, đòi hỏi sự chính xác, minh bạch và tuân thủ ngặt nghèo các chuẩn mực kế toán và bảo mật thông tin. Để đạt được điều này, các chuyên gia dịch thuật cần tuân theo bốn nguyên tắc cốt lõi sau:

Chính xác và minh bạch

Chính xác và minh bạch là hai yếu tố không thể tách rời trong quá trình dịch thuật báo cáo tài chính. Bất kỳ sự sai lệch nào, dù là nhỏ nhất, đều có thể dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Do đó, việc đảm bảo bản dịch phản ánh một cách chính xác, đầy đủ thông tin từ bản gốc là ưu tiên hàng đầu.

Tuân thủ chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính

Dịch thuật báo cáo tài chính không chỉ là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ mà còn là việc chuyển tải các thuật ngữ kế toán chính xác và nhất quán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (ias/ifrs) hoặc chuẩn mực kế toán áp dụng riêng tại một quốc gia (như vas ở việt nam). Sự chính xác về mặt ngôn ngữ và thuật ngữ không chỉ giúp bản dịch dễ hiểu mà còn đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ các quy định có liên quan.

Tuân thủ định dạng gốc

Giữ nguyên định dạng của bản gốc khi dịch thuật là yếu tố quan trọng giúp người đọc dễ dàng so sánh và đối chiếu thông tin giữa bản gốc và bản dịch. Điều này không chỉ hỗ trợ việc đánh giá và phân tích tài chính mà còn giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết mà không phải điều chỉnh hoặc làm quen với một định dạng mới.

Bảo mật thông tin

Trong quá trình dịch thuật, việc đảm bảo bảo mật thông tin tài chính là cực kỳ quan trọng. Thông tin tài chính nhạy cảm cần được bảo vệ khỏi bất kỳ sự rò rỉ nào có thể dẫn đến lợi dụng thông tin không công bằng hoặc tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp. Bản dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý và đạo đức về bảo mật và quyền riêng tư của thông tin.

Tuân thủ bốn nguyên tắc cốt lõi này không chỉ giúp tạo ra các bản dịch báo cáo tài chính chất lượng cao mà còn đảm bảo tính minh bạch và tăng cường lòng tin từ phía nhà đầu tư và các bên liên quan, góp phần vào thành công lâu dài của doanh nghiệp

Dịch thuật Báo cáo tài chính chuyên nghiệp với các chuyên gia

Dịch thuật Chuyên Nghiệp  từ lâu đã là thương hiệu dịch thuật được các tổ chức và cá nhân uy tín trên địa bàn đánh giá cao bởi dịch vụ tương xứng với chi phí mà khách hàng đã chi trả.

Nhân sự 

40 biên dịch viên, phiên dịch viên làm việc toàn thời gian và mạng lưới 10.000+ CTV đa ngôn ngữ toàn cầu được chúng tôi tuyển chọn và sàng lọc khắt khe, kỹ lưỡng.

Các biên dịch viên dịch thuật Báo cáo tài chính tại Dịch thuật Chuyên Nghiệp

Các biên dịch viên dịch thuật Báo cáo tài chính tại Dịch thuật Chuyên Nghiệp

100% nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật chuyên nghiệp, am hiểu nhiều chuyên ngành chuyên sâu, đã tham gia các dự án trọng điểm trong nước cũng như quốc tế, được khách hàng đánh giá cao về chuyên môn cũng như thái đội phục vụ chuyên nghiệp. Đội ngũ quản lý trẻ trung, nhiều năng lượng; chúng tôi đến với nghề bằng tri thức của những người trẻ và sự tận tụy của những người mang sứ mệnh phục vụ

Năng lực

Thực hiện 500.000+ dự án dịch thuật của 32+ cặp ngôn ngữ ngôn ngữ mỗi năm, tốc độ dịch tới 30,000 từ/ngày (tương đương 100 trang quy chuẩn), đáp ứng nhu cầu dịch thuật  và công chứng đa lĩnh vực với độ khó cao những vẫn đảm bảo độ chính xác đến 99%  và đạt được sự tín nhiệm về chất lượng biên, phiên dịch

Khách hàng dịch thuật Báo cáo tài chính tại dịch thuật chuyên nghiệp

Khách hàng dịch thuật Báo cáo tài chính tại dịch thuật chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân sự chuyên biệt có khả năng dịch thuật các dự án về các chuyên ngành khó như: hóa chất, công nghệ, tài chính, bảo hiểm, pháp luật, Dịch thuật Chuyên Nghiệp áp dụng các quy trình quản lý có tính quy trình, kiểm soát chất lượng các dịch vụ dịch thuật đến sản phẩm cuối cùng  hướng tới sự hoàn thiện nhất qua đó tối ưu hóa nhằm đảm bảo chất lượng  cao nhất, giá cả hợp lý nhất.

Kinh nghiệm

10+ năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch dự án cho các tổ chức các nhân có uy tín trong và ngoài nước, 500.000 + dự án lớn đã hoàn thành cùng hàng triệu dự án nhỏ khác.

Khách hàng dịch thuật Báo cáo tài chính luôn hài lòng vì bản dịch chuẩn xác của chúng tôi

Khách hàng dịch thuật Báo cáo tài chính luôn hài lòng vì bản dịch chuẩn xác của chúng tôi

Đội ngũ nhân sự chuyên biệt có khả năng dịch thuật các dự án về các chuyên ngành khó như: hóa chất, công nghệ, tài chính, bảo hiểm, pháp luật, Dịch thuật Chuyên Nghiệp áp dụng các quy trình quản lý có tính quy trình, kiểm soát chất lượng các dịch vụ dịch thuật đến sản phẩm cuối cùng  hướng tới sự hoàn thiện nhất qua đó tối ưu hóa nhằm đảm bảo chất lượng  cao nhất, giá cả hợp lý nhất.

Hệ thống bảo mật dự án

Ngay từ lúc thành lập công ty, chúng tôi đã hiểu rõ sự bảo mật trong dịch vụ dịch thuật là vô cùng quan trọng vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của khách hàng. Trước khi bắt tay vào dự án, sẽ ký kết bản cam kết bảo mật để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi cho khách hàng. Tiếp theo đó, chúng tôi ràng buộc nhân viên của mình trong các Báo cáo tài chính và quy định để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho các thông tin của khách hàng. Với nhiều lớp đảm bảo như vậy thì Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của tài liệu mình giao.

Những câu hỏi thường gặp

Giá dịch thuật Báo cáo tài chính được tính như thế nào?

Báo cáo tài chính sẽ được tính phí theo nguyên tắc trang quy chuẩn. Trang A4 quy chuẩn là hình thức tính giá trị tài liệu dựa vào số từ trên tài liệu.Cứ 300 từ tính theo tài liệu gốc được tính là 01 trang quy chuẩn. Số từ tính dựa trên số từ (được đếm từ word count trong Microsoft Word). 

Ví dụ: Tài liệu của bạn có 3000 từ thì tương ứng với số trang quy chuẩn là = (3000/300) = 10 (Trang)

 Giá dịch thuật Báo cáo tài chính  2024 tại công ty dịch thuật chuyên nghiệp hiện tại đang áp dụng như sau

✅ Giá dịch tiếng Anh 🔴 60.000+ VND
✅ Giá dịch tiếng Trung 🔴 85.000+ VND 
✅ Giá dịch tiếng Hàn 🔴 95.000+ VND
✅ Giá dịch Nhật 🔴 96.000+ VND

Thời gian dịch thuật Báo cáo tài chính là bao lâu?

Thông thường, thời gian dịch thuật Báo cáo tài chính sẽ phụ thuộc vào khối lượng hồ sơ gốc của khách hàng. Thông thường với khoảng 100 trang chúng tôi có thể hoàn thành trong 1-2 ngày.

Thời gian bảo hành bản dịch là bao nhiêu lâu?

Chúng tôi cam kết bảo hành bản dịch trong vòng 6 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ. Điều này có nghĩa là trong vòng 6 tháng, nếu quý khách có khiếu nại về dự án, chúng tôi sẽ vẫn có trách nhiệm hỗ trợ quý khách. Sau 6 tháng chúng tôi clear dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin

Hồ sơ cần công chứng tôi có thể gửi bản scan không?

Vâng, bạn có thể gửi bản scan qua email info@dichthuatchuyennghiep.com hoặc qua Zalo để bộ phận dự án của chúng tôi kiểm tra hồ sơ và báo phí cụ thể

Bộ hồ sơ dịch thuật công chứng sẽ bao gồm 3 thành phần chính: bản dịch + lời chứng (của người dịch và công chứng viên) + bản sao hồ sơ gốc (bản sao in đen trắng).

Người dịch và công chứng viên sẽ ký xác nhận vào lời chứng, 01 dấu mộc (dấu đỏ) sẽ được đóng vào chử ký của công chứng viên ở phần lời chứng; toàn bộ hồ sơ sẽ được đóng dấu giáp lai (dấu khóa nội dung) ở tất cả các phần của bản dịch. Nếu bản dịch quá dày thì thông thường sẽ đóng 15 trang/ 1 giấu giáp lai, bản dịch sẽ đóng khóa nội dung cho đến khi toàn bộ hồ sơ đều được đóng giấu giáp lai.

Tôi muốn chỉnh sửa một số nội dung thì Công ty có hỗ trợ không?

Đối với các bản dịch nội dung: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách thay đổi các nội dung cho phù hợp. Nếu phần thay đổi không quá nhiều chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí. Nếu khối lượng chỉnh sửa lớn sẽ tính phí theo khối lượng phát sinh

Đối với các bản dịch cần phải công chứng: Nội dung hồ sơ gốc như thế nào thì bản dịch phải tuân thủ theo đúng hồ sơ gốc như thế ấy. Chúng tôi không được phép chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì ở bản dịch.

Tôi cần hỗ trợ dịch thuật Báo cáo tài chính nhanh thì làm như thế nào?

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôiquý khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Gọi điện đến Hotline: 0963.918.438  0947.688.883  để nghe tư vấn về dịch vụ

Bước 2: Gửi bản scan tài liệu (hoặc hình chụp chất lượng: không bị cong vênh giữa phần trên và phần dưới của tài liệu) theo các định dạng PDF, Word, JPG vào email info@dichthuatchuyennghiep.com hoặc qua Zalo của một trong hai số Hotline ở trên.

Bước 3: Nhận báo giá dịch vụ từ bộ phận Sale của chúng tôi (người trả lời email sẽ nêu rõ tên và sdt của mình) qua email hoặc điện thoại hoặc Zalo: Bao gồm phí dịch, thời gian hoàn thành dự kiến, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hồ sơ

Bước 4: Xác nhận dịch vụ trên email (VD: tôi đồng ý dịch với thời gian và mức giá như trên, đề nghị công ty tiến hành làm) và cung cấp thông tin chuyển phát hồ sơ, hóa đơn VAT (nếu có)

Bước 5: Thanh toán phí tạm ứng dịch vụ 30% 50% giá trị đơn hàng

Bước 6: Nhận hồ sơ dịch và thanh toán phần phí dịch vụ hiện tại. Hiện nay chúng tôi đang chấp nhận thanh toán theo hình thức tiền mặt (tại CN văn phòng gần nhất), chuyển khoản, hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ.

Quý khách hàng có dự án cần dịch thuật bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, hãy liên hệ với Dịch thuật Chuyên Nghiệp để được phục vụ một cách tốt nhất

Dịch thuật Chuyên Nghiệp
Hotline: 0947.688.883   0963.918.438
Email: info@dichthuatchuyennghiep.com